+420 252 549 438

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Bluebear IB s.r.o., provozovatel internetového portálu pojistenikauce.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jí poskytnou zákazníci, považuje za přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Tyto údaje jsou používány jen k uskutečnění obchodní transakce a nejsou v žádném případě poskytovány neoprávněným osobám.

Shromažďované údaje

Aby mohla být obchodní transakce realizována, potřebujeme znát Vaše jméno (popřípadě název firmy, IČ/RČ a kontaktní osobu), adresu (trvalé bydliště a případně kontaktní), telefonní a e-mailový kontakt. Tyto údaje získáváme s Vaším souhlasem při registraci za účelem sjednání smlouvy na našich internetových stránkách. Zároveň evidujeme obchodní transakce, které mezi Vámi a naší firmou v minulosti proběhly.