+420 252 549 438

Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s.

Právě jste objevili produkt, který má dvě velmi silné stránky. Jste v aplikaci, kterou pro Vás připravila makléřská společnost Bluebear IB, s.r.o., a která je pravděpodobně nejrychlejší způsob sjednání tohoto druhu pojištění. Druhým, ale ještě důležitějším partnerem je Allianz pojišťovna, a.s., která svou silou a zkušeností garantuje uspokojení všech vašich oprávněných požadavků plynoucích ze zvoleného pojištění.

Pojištění propadnutí kauce je důležitý nástroj, který omezí riziko částečného nebo úplného propadnutí kauce při pronájmu lodi (charteru) v případě jejího poškození. Nastane li škoda, kterou zaviní vůdce plavidla (skipper) nebo oprávněná posádka, poskytne vám pojistitel pojistné plnění podle výše kauce sjednané v pojistné smlouvě snížené o spoluúčast pojištěného.

Součástí pojištění propadnutí kauce může být i pojištění odpovědnosti z provozu rekreačního plavidla, s jehož pomocí si pokryjete i riziko škod způsobených na majetku či zdraví třetích osob při provozu vámi pronajatého (charterového) plavidla.

Pojištění s vámi díky zvolenému produktu uzavřeme v ČR bez ohledu na zvolenou charterovou společnost, které patří pronajímané plavidlo a její územní působnost. Pojištění propadnutí kauce v této konfiguraci platí na území ČR i celé Evropy a Středozemního moře. V případě, že potřebujete zajistit jiný rozsah územní platnosti, nebo jiný druh pojištění je možné se na nás obrátit na níže uvedeném kontaktu.


Bluebear IB s.r.o.

pojišťovací makléř

Jaselská 265/12, 160 00 Praha 6

tel: +420 252 549 438

email: sekretariat@blbr.cz